Chính sách bảo mật

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để cung cấp và cải thiện dịch vụ, chất lượng website. Bằng cách truy cập và sử dụng website, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này khi truy cập https://td8vip.com/

Thu thập và sử dụng thông tin
Chúng tôi thu thập một số loại thông tin khác nhau cho các mục đích khác nhau để cung cấp và cải thiện dịch vụ của chúng tôi cho bạn sử dụng.

Sử dụng dữ liệu
Kí tự đặc biệt sử dụng dữ liệu thu thập cho các mục đích khác nhau:

Cung cấp và duy trì Dịch vụ

Để thông báo cho bạn về các thay đổi đối với Dịch vụ của chúng tôi

Để cho phép bạn tham gia các tính năng tương tác của Dịch vụ của chúng tôi khi bạn chọn làm như vậy

Để cung cấp dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ khách hàng

Để cung cấp phân tích hoặc thông tin có giá trị để chúng tôi có thể cải thiện Dịch vụ

Để theo dõi việc sử dụng Dịch vụ

Để phát hiện, ngăn chặn và giải quyết các sự cố kỹ thuật
Chuyển dữ liệu
Thông tin của bạn, bao gồm Dữ liệu cá nhân, có thể được chuyển đến – và được duy trì trên – các máy tính nằm ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia hoặc khu vực tài phán chính phủ khác của bạn nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với các quyền từ thẩm quyền của bạn.

Nếu bạn ở bên ngoài Việt Nam và chọn cung cấp thông tin cho chúng tôi, xin lưu ý rằng chúng tôi chuyển dữ liệu, bao gồm Dữ liệu cá nhân, sang Việt Nam và xử lý dữ liệu đó tại đó.

Sự đồng ý của bạn đối với Chính sách quyền riêng tư này kèm theo việc bạn gửi thông tin đó thể hiện sự đồng ý của bạn đối với chuyển dữ liệu đó.

https://td8vip.com sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo dữ liệu của bạn được xử lý an toàn và tuân thủ Chính sách bảo mật này và sẽ cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho cơ quan pháp luật của chính phủ khi có yêu cầu.

Bảo mật dữ liệu
Bảo mật dữ liệu của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

Nhà cung cấp dịch vụ
Chúng tôi có thể sử dụng các công ty và cá nhân bên thứ ba để tạo điều kiện cho Dịch vụ của chúng tôi (“Nhà cung cấp dịch vụ”), cung cấp Dịch vụ thay mặt chúng tôi, để thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ hoặc hỗ trợ chúng tôi phân tích cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Các bên thứ ba này chỉ có quyền truy cập vào Dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện các tác vụ này thay mặt chúng tôi và có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào khác.

Phân tích
Chúng tôi có thể sử dụng Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để theo dõi và phân tích việc sử dụng website của chúng tôi.

Google Analytics

Google Analytics là một dịch vụ phân tích trang web. Đọc Chính sách bảo mật cho Google Analytics tại đây: https://www.google.com/analytics/terms

Liên kết đến các trang web khác
Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi điều hành. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư của mọi trang web bạn truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào.

Thay đổi chính sách bảo mật này
Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật của mình. Chúng tôi không cần thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách bảo mật mới trên trang này.

Bạn nên xem lại Chính sách bảo mật này định kỳ để biết mọi thay đổi. Các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.

Liên hệ với chúng tôi
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi: